ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

ATC - Vᚠpartner
           v úpravě vody

 

Okruh problémů

  • kovy, těžké kovy, arzén a jiné, v iontové formě, ve velmi zředěném stavu v odpadních, procesních, spodních a pitných vodách
  • organické sloučeniny ve spodních, povrchvých a pitných vodách
  • zbytky léků, antibiotik a kontrastních rentgenologických látek v odpadních vodách

Řešení problémů

  • inovačními technologickými postupy v technologii výrobních procesů
  • technika sestavování zařízení v modulárním provedení
  • speciálni přizpusobené sorpční materiály
  • biotechnologické produkty, jako menex™-Bio-adsorbér

dále

Aktuálně

Uranu v pitné vodě omezit 0,01 miligramů na litr

Odstranění uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zařízení pro odstranění uranu, arzénu, mangánu a jiných zátěží ze spodních a pitných vod

Zabezpečené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadů po odstranění uranu, jedná se filtrační materiály, v souladu s aktuálními zákony a předpisy (StrlSchV, DepV, KrW-/AbfG)

     
© 2018  ATC Dr.Mann s.r.o.