ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Oblasti použití

  • efektivní čištění vody od obsahu těžkých kovů a radionuklidů
  • selekce a efektivní regenerace vybraných kovů a radioaktivních prvků
  • odstranění, vyčištění od organických sloučenin
  • odstranění obsahu těžkých kovů z pitných vod a úprava na nejvyšší kvalitu (TrinkwV 2001)
  • odstranění uranu a arzénu ze spodních vod pro zásobování pitnou vodou v oblastech s vysokým přirozeným výskytem
  • odstraniní zbytku léků a endokrinně pusobících substancí (EDC) z kapalných médií

Na‘imi zákazníky jsou...

  • vodní hospodářství a zásobování pitnou vodou (vodárny, obce a soukromníci)
  • stáčírny minerálních vod a výrobci nápoju
  • galvanovny, sklářský průmysl, jaderná technika
  • chemický, biochemický a farmaceutický průmysl

dále

Aktuálně

Uranu v pitné vodě omezit 0,01 miligramů na litr

Odstranění uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zařízení pro odstranění uranu, arzénu, mangánu a jiných zátěží ze spodních a pitných vod

Zabezpečené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadů po odstranění uranu, jedná se filtrační materiály, v souladu s aktuálními zákony a předpisy (StrlSchV, DepV, KrW-/AbfG)

     
© 2018  ATC Dr.Mann s.r.o.