ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Orientace na zákazníka

 

Výhody pro zákazníka

  • flexibilita při plánování a v provozu
     
  • úspora nákladů přizpusobeným řešením (zařízení jsou optimalizována dle pžadavku zákazníka)
     
  • ekologicky vhodné produkty z přírodních surovin s možností recyklace a s dlouhou životností

Tato orientace na zvláštní požadavky našich zákazníků umožňuje přizpůsobení soustav na technologicky nová a z hlediska provozních nákladu výhodná řešení, jakož i ekologicky vhodné řešení k úpravě vody eventuálně ke zpracování odpadní vody.

Chceme znát Vaše otázky a dovidit se co nejvíce od Vás a pokud máte speciální požadavky kontaktujte nás!

Aktuálně

Uranu v pitné vodě omezit 0,01 miligramů na litr

Odstranění uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zařízení pro odstranění uranu, arzénu, mangánu a jiných zátěľí ze spodních a pitných vod

Zabezpečené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadů po odstranění uranu, jedná se filtrační materiály, v souladu s aktuálními zákony a předpisy (StrlSchV, DepV, KrW-/AbfG)

     
© 2018  ATC Dr.Mann s.r.o.